گلایه

                                                                گلایه         ... و در  کوره راه بی وفایی دوست                                                     بار سنگین غم می کشد الاغ دلم!         ... ادامه مطلب
/ 23 نظر / 5 بازدید

می عشق

                                                                                                     می عشق          لبريز شد اين جام دلم از می عشقت                                        افسرده شد اين جان به تنم از می ... ادامه مطلب
/ 27 نظر / 6 بازدید

... به خواب می سپارمت

                                        ای چه شیرین و چه تلخ                                 ای چه نزدیک و چه دور                                 ای تو تفسیر مطلق پرواز                                 قسم به پرواز ... ادامه مطلب
/ 38 نظر / 5 بازدید

بوی خوش عيد

                                                                   ز  کوی  يار    می آيد  نسيم  باد   نوروزی                                  ازاين باد ار مددخواهي چراغ دل برافروزی                                                                                                        آری ... ادامه مطلب
/ 27 نظر / 6 بازدید
شهریور 87
1 پست
خرداد 86
1 پست
آبان 84
1 پست
شهریور 84
1 پست
تیر 83
1 پست
خرداد 83
1 پست
بهمن 82
2 پست
دی 82
1 پست