در امتداد ثانیه ها

 

 
  

    شمردن ثانیه ها را دوست می دارم چون می دانم که    توداری

    در امتداد آنها نفس می کشی هر کجا که هستی  در آن 

    سوی افقهای دور دست.  

    آری من نفسهای تو می شمارم و ببین  چه عاشقانه از

    دیوارهای بلند و بی عبور  فاصله   رها گشته ام

     ای دوست تو هم بشمار    شاید این ...

    آخرین نفسهایم را.

  

/ 2 نظر / 8 بازدید
آگهيهای داتيسا

سلام با یک سوم قیمت آگهی بدید از 1000 تومان تا 4000 تومان www.datissa.com منتظرتون هستیم